Εθελοντισμός

Οι άνθρωποι είμαστε από τη φύση κοινωνικά όντα. Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων συμβάλλει στην ευδαιμονία όλων των ανθρώπων και των κοινωνιών. Στην καρδιά της κοινωνικής ζωής βρίσκεται ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός στην αρχή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του μαθητή,  μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση του επαγγέλματος κοινωνικής εργασίας, να έρθει σε επαφή με κοινό και περιβάλλοντα διαφορετικά από το δικό του και να λειτουργήσει ευεργετικά  στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με το επιλεγμένο του μελλοντικό επάγγελμα.

Ένας καλύτερος κόσμος δημιουργείται όταν αρετές, κοινωνικές και ηθικές αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η ειρηνική συνύπαρξη αποτελούν τον πυρήνα του ατομικού και κοινωνικού αξιακού συστήματος. Καλλιεργώντας την αξία του εθελοντισμού βιώνουμε το αίσθημα της προσφοράς, της δημιουργικότητας και της αγάπης. 

Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι: 

  • Ο εθελοντισμός ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες και μας συνδέει με άλλους
  • Ο εθελοντισμός βοηθά να κάνουμε νέους φίλους και επαφές
  • Ο εθελοντισμός παρέχει πολλά οφέλη στην ψυχική και στη σωματική υγεία.
  • Ο εθελοντισμός αυξάνει την αυτοπεποίθηση.
  • Ο εθελοντισμός καταπολεμά την κατάθλιψη και ενισχύει την ευτυχία
  •  Ο εθελοντισμός μπορεί να προωθήσει την καριέρα και να προσφέρει επαγγελματική εμπειρία. 
  •  Ο εθελοντισμός φέρνει διασκέδαση και ικανοποίηση στη ζωή.