Τεχνολογία & Επικοινωνία

Ο άνθρωπος δημιουργεί την τεχνολογία και η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο. Η συμμαχία αυτή και η κατανόηση της λειτουργίας της ως ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια μας βοηθάει την εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και προάγει την δυνατότητα εξαιρετικών ανακαλύψεων στους τομείς της υγείας, του εμπορίου και της διακρατικής επικοινωνίας.

Σε σχολεία σε όλο τον κόσμο, οι υπολογιστές, τα tablet, οι έξυπνοι πίνακες και άλλες τεχνολογικές συσκευές, χρησιμοποιούνται ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Η τεχνολογία παρέχει ένα παράθυρο στον κόσμο δίνοντας πρόσβαση σε χιλιάδες μαθησιακούς πόρους. Η εκμάθηση της εργασίας με την τεχνολογία και η χρήση ψηφιακών εργαλείων, δίνει στα παιδιά τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση η οποία θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική μελλοντική τους πορεία.

Ο αριθμός των παιδιών που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές ανά τον κόσμο, αυξάνεται. Οι αρμόδιοι οργανισμοί εκμεταλλεύονται την τεχνολογία για την παροχή εκπαίδευσης όπου είναι πιο απαραίτητη. Σύμφωνα με έρευνες, προβλέπεται ότι αρκετές από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σήμερα μπορεί να έχουν εξαφανιστεί εντός μιας δεκαετίας. Με την αύξηση του αυτοματισμού και άλλους παράγοντες, οι μαθητές χρειάζεται  να μαθαίνουν  τις απαραίτητες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη.

Η τεχνολογία προσφέρει την ευκαιρία της παγκόσμιας μάθησης και εκπαίδευσης, αλλά χρειάζεται πόρους και δέσμευση για να το επιτύχει.