Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Επιχειρηματικότητα

Οι αλλαγές στο κοινωνικό σύστημα και στην εξέλιξη των επαγγελμάτων είναι πλέον ραγδαίες και η γρήγορη εξέλιξή μας αναγκαία. Οι νέοι μας καλούνται να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο ευμετάβλητο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Η αυτογνωσία και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι άμεσα συνδεδεμένες δεξιότητες ζωής και εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία στα χέρια των νέων μας. 

Μέσα από τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση στους μαθητές για την καταλληλότερη για εκείνους επιλογή μελλοντικού επαγγέλματος. Επιλέγουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ικανότητες και ενδιαφέροντα, το επάγγελμα πάνω στο οποίο θα εκπαιδευτούν ή/και θα σπουδάσουν  να κάνουν κατά την ενηλικίωσή τους. 

Η εκπαιδευτική καθοδήγηση είναι μια συνεχής και συνειδητή προσπάθεια που γίνεται από τους αρμόδιους για να βοηθήσει τους μαθητές εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με την επιλογή ενός κατάλληλου ιδρύματος εκπαίδευσης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές επιλέγουν μαθήματα και θέματα των δικών τους ενδιαφερόντων και στόχων, βελτιώνουν συνήθειες της μελέτης τους, αυξάνουν τις πιθανότητες για απόκτηση υποτροφιών, επιτυγχάνουν ικανοποιητική πρόοδο στις σχολικές υποχρεώσεις τους, έχουν σωστή διεξαγωγή εξετάσεων και τέλος, συνεχίζουν της τριτοβάθμια εκπαίδευσης ή όποια άλλη επαγγελματική εκπαίδευση επιθυμούν με επιτυχία. 

Οι μελλοντικοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κόσμου μας μπορούν πλέον να ανακαλύψουν τις ικανότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους με τα κατάλληλα εργαλεία και την συμβουλευτική των ειδικών. Όταν οι άνθρωποι ακολουθούμε το επάγγελμα που αγαπάμε βιώνουμε ικανοποίηση και πληρότητα. Η ενέργεια που αντλούμε από την καριέρα και την εργασία μας συμβάλλουν στην ευδαιμονία της ζωής μας και μας κάνουν πιο δυνατούς στις προκλήσεις των συνθηκών που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.