Τέχνες -Πολιτισμός

Η τέχνη είναι έκφραση δημιουργίας και ζωής. Έχει άμεσες απολαβές, εστιάζει σε θετικά επιτεύγματα, αναπτύσσει προϊόντα και προσόντα και προάγει τη συνεργασία. Ένα ισχυρό μέσο αυτογνωσίας και σύνδεσης με τον συνάνθρωπο.  

Οι τέχνες παρέχουν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές να επιδείξουν τις δεξιότητές τους μέσω της αυθεντικότητας του καθενός. Επιτρέπουν στα παιδιά να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση και να μαθαίνουν πώς να σκέφτονται θετικά για τον εαυτό τους αλλά και πώς να μαθαίνουν. Η εκπαίδευση των τεχνών συμβάλλει στην εκμάθηση των μαθητών, δίνοντάς τους ένα μέσο για να συνδέσουν νέες γνώσεις με προσωπικές εμπειρίες και να εκφράσουν αυτό που έχουν μάθει σε άλλους.

Συμβάλλει στην προώθηση ενός θετικού πολιτισμού και κλίματος στα σχολεία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Όταν τα σχολεία ενσωματώνουν τις τέχνες στο πρόγραμμα των σπουδών τους,  η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και η ικανότητα των εκπαιδευτικών να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των μαθητών αυξάνεται. Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, η δημιουργία ενός έργου ζωγραφικής, η εκμάθηση του χορού ή το τραγούδι, διδάσκει ότι η λήψη μικρών βημάτων, η εξάσκηση για βελτίωση, η επιμονή και η υπομονή είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και τη βελτίωση ενός ατόμου. 

Όλοι γεννιόμαστε καλλιτέχνες και είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση και την ευτυχία μας να ανακαλύψουμε την καλλιτεχνική μας πλευρά. Εκφράζουμε τον εαυτό μας, καλλιεργούμε την ψυχή μας, σκιαγραφούμε την εποχή μας και συμβάλλουμε στον πολιτισμό μας. Φροντίζουμε τα παιδιά και οι νέοι μας να γνωρίσουν τον πλούτο των τεχνών, να βρουν ηρεμία μέσα στο έντονο τεχνολογικό περιβάλλον που ζουν και να αναπτυχθούν μέσα από τους δύο αυτούς απολαυστικούς εκπαιδευτικούς άξονες εκφράζοντας τον εαυτό τους.