Αθλητισμός – Ευεξία

Νους υγιής εν σώματι υγιή. Είναι γνωστό, από την αρχαιότητα ακόμα, ότι η εκπαίδευση του νου και της ψυχής κατ’ επέκταση θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με τη εκπαίδευση του σώματος. Η φυσική άσκηση και ο αθλητισμός βοηθούν το άτομο να αναπτύξει τις σωματικές και ψυχοφυσικές του ιδιότητες, να διευρύνει τις κινητικές του δεξιότητες και να χτίσει το δικό του μοναδικό χαρακτήρα και την προσωπικότητα του . Παράλληλα αποτελούν ένα εξαιρετικό βιωματικό και ψυχαγωγικό εκπαιδευτικό μέσο. Τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, προσφέρουν συνεχείς ευκαιρίες υιοθέτησης των αξιών της συνεργασίας και της πειθαρχίας στους κανόνες. Αξίες που βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και ηθικών συμπεριφορών. Προάγεται έτσι με τον καλύτερο τρόπο η κοινωνικοποίηση του ατόμου και κατά συνέπεια η κοινωνική ευημερία.

Γύρω από τον προσδιορισμό των εννοιών της νίκης και της ήττας χτίζεται ένα δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που δημιουργεί έντονα συναισθήματα και αισθήσεις πλήρως ενεργοποιημένες οδηγώντας το άτομο σε μοναδικά μονοπάτια αυτογνωσίας μέσα από τη συνεχή στοχοθέτηση για βελτίωση της απόδοσης και της προσωπικής εξέλιξης.

Η δια βίου άσκηση και ο αθλητισμός βοηθούν το άτομο να διατηρεί την σωματική, πνευματική και ψυχική του υγεία. Ο αθλητισμός ενώνει τους ανθρώπους και γκρεμίζει σύνορα και προκαταλήψεις. Ο αθλητισμός αναδεικνύει το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής.