Διάβασε για την δράση μας

επιγνωση mentoria

Αυτογνωσία​

Μελετώντας την ιστορία της εκπαίδευσης και επανεξετάζοντας τους σημερινούς της στόχους, είναι σαφές ότι η εκπαίδευση χρειάζεται να αποτελεί πηγή ενδυνάμωσης για τα άτομα. Συντελεί στο να ανοίξει τους ορίζοντες του μυαλού τους ενισχύοντας νέες και καλύτερες για εκείνους και κατ’ επέκταση για την κοινωνία ιδέες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εθελοντισμός Mentoria

Εθελοντισμός

Οι άνθρωποι είμαστε από τη φύση κοινωνικά όντα. Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων συμβάλλει στην ευδαιμονία όλων των ανθρώπων και των κοινωνιών. Στην καρδιά της κοινωνικής ζωής βρίσκεται ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός στην αρχή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του μαθητή, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση του επαγγέλματος κοινωνικής εργασίας, να έρθει σε επαφή με κοινό και περιβάλλοντα διαφορετικά από το δικό του και να λειτουργήσει ευεργετικά στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με το επιλεγμένο του μελλοντικό επάγγελμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
περιβάλλον Mentoria

Περιβάλλον – Φύση

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος είναι ένα! Όλες οι επιστήμες ξεκίνησαν από την παρατήρηση της φύσης, των ανθρώπων, των ζώων και της συνύπαρξής τους. Η εξέλιξη του ανθρώπου συντελεί στην διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον μας. Αγαπάμε και φροντίζουμε το περιβάλλον που μας αγκαλιάζει θέτοντας την εκπαίδευση για το αυτό και σε αυτό ως πλαίσιο, αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τεχνολογία & Επικοινωνία

Ο άνθρωπος δημιουργεί την τεχνολογία και η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο. Η συμμαχία αυτή και η κατανόηση της λειτουργίας της ως ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια μας βοηθάει την εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και προάγει την δυνατότητα εξαιρετικών ανακαλύψεων στους τομείς της υγείας, του εμπορίου και της διακρατικής επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Επαγγελματικός Προσανατολισμός Mentoria

Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Επιχειρηματικότητα

Οι αλλαγές στο κοινωνικό σύστημα και στην εξέλιξη των επαγγελμάτων είναι πλέον ραγδαίες και η γρήγορη εξέλιξή μας αναγκαία. Οι νέοι μας καλούνται να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο ευμετάβλητο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Η αυτογνωσία και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι άμεσα συνδεδεμένες δεξιότητες ζωής και εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία στα χέρια των νέων μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
τέχνη - πολιτισμός Mentoria

Τέχνες -Πολιτισμός

Η τέχνη είναι έκφραση δημιουργίας και ζωής. Έχει άμεσες απολαβές, εστιάζει σε θετικά επιτεύγματα, αναπτύσσει προϊόντα και προσόντα και προάγει τη συνεργασία. Ένα ισχυρό μέσο αυτογνωσίας και σύνδεσης με τον συνάνθρωπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αθλητισμός – Ευεξία

Νους υγιής εν σώματι υγιή. Είναι γνωστό, από την αρχαιότητα ακόμα, ότι η εκπαίδευση του νου και της ψυχής κατ’ επέκταση θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με τη εκπαίδευση του σώματος. Η φυσική άσκηση και ο αθλητισμός βοηθούν το άτομο να αναπτύξει τις σωματικές και ψυχοφυσικές του ιδιότητες, να διευρύνει τις κινητικές του δεξιότητες και να χτίσει το δικό του μοναδικό χαρακτήρα και την προσωπικότητα του .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »