Αυτογνωσία​

Μελετώντας την ιστορία της εκπαίδευσης και επανεξετάζοντας τους σημερινούς της στόχους, είναι σαφές ότι η εκπαίδευση χρειάζεται να αποτελεί πηγή ενδυνάμωσης για τα άτομα. Συντελεί στο να ανοίξει τους ορίζοντες του μυαλού τους ενισχύοντας νέες και καλύτερες για εκείνους και κατ’ επέκταση για την κοινωνία ιδέες. Η εκπαίδευση και η μάθηση ενσωματώνουν μια ποικιλία παραγόντων, όπως προσωπικότητα, γνωστική ικανότητα, παρέμβαση, προηγούμενες εμπειρίες, αυτοαξιολόγηση και το κίνητρο για μάθηση. Κάθε συστατικό αναπτύσσεται τόσο μεμονωμένα όσο και σε σχέση με όλα τα άλλα. Κατά τη μελέτη του ρόλου αυτών των διαφόρων παραγόντων, βρέθηκε ότι τα κίνητρα, η αυτοαξιολόγηση και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα αυξάνονται καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν καλύτερη επίγνωση των δικών τους μαθησιακών διαδικασιών. Μέσα από την αυτογνωσία, γνωρίζουν το ποιοι είναι, τι δυνατότητες και αδυναμίες έχουν και τι θέλουν να κατακτήσουν.

Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, αντιλαμβανόμαστε την διαδικασία και τα στάδια της εξέλιξής μας και αναλαμβάνουμε την προσωπική ευθύνη της δημιουργίας μιας καλύτερης ζωής για εμάς. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το Σώμα, τον Νου και το Πνεύμα μας, τόσο καλύτερα αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη, τους συνανθρώπους μας και ολόκληρη την πλάση. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα προς την δημιουργία κοινωνιών που μπορούν να δημιουργήσουν και να ευημερήσουν.