Προσωποποιημένη Μάθηση

Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός σε όλον τον κόσμο. Μια έκφραση ζωής που διαφέρει από κάθε άλλη. Μοναδικά χαρίσματα και ταλέντα συνθέτουν σε έναν άνθρωπο τη μαγεία του να είναι ο εαυτός του.

Η προσωποποιημένη- εξατομικευμένη μάθηση, δίνει προτεραιότητα στη σαφή κατανόηση των αναγκών και των στόχων κάθε μεμονωμένου μαθητή και στην προσαρμογή της διδασκαλίας για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και στόχων. Το περιεχόμενο, ο ρυθμός, η ακολουθία, η τεχνολογία, τα μοντέλα μάθησης, οι μαθησιακοί χώροι, τα μέλη και ο σκοπός, καθώς και κάθε άλλο «μαθησιακό στοιχείο» είναι ρυθμιζόμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις γνώσης, την περιέργεια, την ευφυΐα και τον μαθησιακό σκοπό κάθε μαθητή. Αυτές οι ανάγκες οι στόχοι και η πρόοδος προς την επίτευξή τους, είναι ιδιαίτερα ορατές και εύκολα προσβάσιμες στους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό το μοντέλο της εξατομικευμένης, βιωματικής, ολιστικής προσέγγισης  που βασίζεται σε μαθητοκεντρική μεθοδολογία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην εκπαίδευση των παιδιών. Ο μαθητής χρειάζεται καθοδήγηση, υποστήριξη, ενθάρρυνση και έμπνευση από τους ειδικούς, ώστε να γίνει ο δάσκαλος του ίδιου του εαυτού του και υπεύθυνος της μάθησής τους. Ως αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που έχει ή έχει κατακτήσει κάνοντάς τον ικανό, γεμάτο εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μελλοντικό πολίτη, εργαζόμενο, άνθρωπο.