Περιβάλλον – Φύση

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος είναι ένα! Όλες οι επιστήμες ξεκίνησαν από την παρατήρηση της φύσης, των ανθρώπων, των ζώων και της συνύπαρξής τους. Η εξέλιξη του ανθρώπου συντελεί στην διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον μας. Αγαπάμε και φροντίζουμε το περιβάλλον που μας αγκαλιάζει θέτοντας την εκπαίδευση για το αυτό και σε αυτό ως πλαίσιο, αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης μας.

Η φύση προσφέρει άπειρους τρόπους για να υποστηρίξει τη γνωστική, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού. Κάθε παιδί έχει μεγάλες δυνατότητες να ευδοκιμήσει από τα οφέλη που παρέχει η φύση. 

  • Η φύση είναι ο απόλυτος πόρος για φιλικά προς το περιβάλλον υλικών και εργαλείων για να δουλέψουν τα παιδιά.
  • Παρέχει σημαντικά οφέλη για την υγεία – είναι απαραίτητη η επαφή της φύσης με τον άνθρωπο για την ψυχική και σωματική ευεξία.
  • Γίνεται αλληλεπίδραση με ζωντανούς οργανισμούς και μαθαίνουν να σχετίζονται με αυτούς.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι τολμηρά, ανέμελα και γεμάτα αυτοπεποίθηση.
  • Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με βιωματικές εμπειρίες.