διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτρης Τσέλιος

Αντιπρόεδρος: Στέλλα Ζουλινάκη

Γραμματέας: Μάνος Ζεάκης

Ταμίας: Ευτυχία Τσαλίκη

Μέλος: Λάκης Αργυρού